Криоконсервация ооцитов за один криотоп (3-4 ооцита)

SKU: A11.20.005.26

17 000

Категория: